BULTEEL

Beschrijving
De apotheek is gesitueerd op de hoek van het Torsinplein

        Er is parking voor de deur.

Geschiedenis

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen de Spanjaarden, Fransen en de Hollanders verdween het  vorig hoekhuis in de alles verslindende brand van 1635 die bijna heel de stad Tienen is as legde.

Pas in 1724 werd dit huidig hoekhuis  gebouwd, dat  je ook  vermeld  ziet  op de gedenksteen  onder de dakgoot.

In de overigens aangepaste gevel rest, in de hoektravee, een zandstenen Louis XVI-rondboogdeur met geprofileerde omlijsting rustend op neuten en voorzien van imposten en een met festoenen verfraaide sleutel en boogrug; deze stijlen zijn geflankeerd door gecanneleerde pilasters met van gestileerd bloemmotief voorziene pilasters die het gekorniste hoofdgestel dragen .  

Op de houten tussendorpel staat het opschrift "A LA TOISON D'OR" (het Gulden  Vlies).     Op de omlijsting staat een gaper, die vaak een Moor, moslim of noord-Afrikaan voorstelt.

    Het boegbeeld verscheen voor het eerst aan het eind van de 16e eeuw als hanplekbord van apothekers/drogisten.

    De letterlijke vertaling van "gaper" zou geeuwen zijn. Het boegbeeld wordt altijd met open mond getoond, soms een pil op zijn tong.  

 

 

In 1992 werd het huis in zijn oorspronkelijke vroegere stijl weer opgebouwd, met behoud van de zandstenen
Lodewijk XIV
-omlijstingen, de houten deur, de traphal en heel wat binnenmuren.
Het gebouw behoort tot het historisch patrimonium van de stad Tienen en is daarom opgenomen in de historische stadswandeling.
In 2024 bestaat deze apotheek dus 300 jaar en is het één van de oudste nog werkzame apotheken in België en de wereld.

 

 Wie zijn de voorgangers?

1724-1796:   beroep Apothecaire…..
1796-1860:
  Apotheker Christiaen of Chretien Mallez (vanaf ongeveer 1830 diens weduwe met als leerling Pierre Jean Geerts)
1860-1900:
  Apotheker Jean Francois Boschmans   + ( rond 1870) Theofiel Lowet
1900-1935:
  Apotheker Dotremont

    1935-1944:   Apotheker Cleykens    
    1945-1985:
  Apotheker Paul Peeters

    vanaf 1985:  Apotheker Chris BULTEEL ,sinds 2005 bijgestaan door zijn echtgenote Betty Schepmans

www.BULTEEL.be